Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY
CENNIK 2023
KONTAKT
Praca ON-LINE - kilka porad
O PSYCHOTERAPII
ZASADY TERAPII
CZĘSTE PYTANIA
ZASADY TERAPII
GŁÓWNE ZASADY i ZALECENIA dotyczące procesu terapii
 

Zasada poufności. Wypowiedzi osoby, która jest w terapii są trzymane w tajemnicy. Ujawnienie treści objętych tajemnicą zawodową może nastąpić jedynie wtedy, gdy istnieje bezpośrednie ryzyko wyrządzenia krzywdy samemu uczestnikowi terapii lub innej osobie. 

Zasada uczestnictwa z niezakłóconą świadomością. W terapii nie można uczestniczyć pod wpływem substancji zmieniających świadomość. Jeśli ktoś przyjmuje leki, które wpływają na świadomość zobowiązany jest poinformować o tym fakcie terapeutę, również w przypadku, gdy leki przepisał lekarz psychiatra lub inny specjalista. 

Zasada obecności. Terapia działa, jeśli jest się obecnym na sesjach. Ważne, aby nie odwoływać swojej obecności bez bardzo ważnych powodów.

Zasada płatności. W naszym ośrodku terapia jest płatna. Płatności obowiązują za każdą sesję. Każda sesja  powinna być opłacona tuż po jej ukończeniu u terapeuty prowadzącego. Po ustaleniu z terapeutą, możliwe są również płatności realizowane poprzez przelewy, jednak zasadą jest „płatność z góry”, czyli w momencie sesji płatność powinna być już zaksięgowana na koncie. 

Uczestnik psychoterapii może odwołać sesję bez ponoszenia kosztów za nią, jeżeli skutecznie powiadomi psychoterapeutę minimum 12 godzin wcześniej. W przypadku, gdy uczestnik terapii nie powiadomi skutecznie terapeuty o fakcie nieobecnosci z wyprzedzeniem minimum 12 godzin, zasadą jest opłacenie opuszczonej sesji.

Jeżeli psychoterapeuta odwołuje sesję, również jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie uczestnika terapii z możliwie największym wyprzedzeniem. W takim przypadku uczestnikowi przysługuje sesja zastępcza w możliwym, wspólnie ustalonym z psychoterapeutą terminie.

Zakończenie procesu terapii. Integralnym elementem każdej terapii jest jej zakończenie, czyli sesja lub sesje kończące proces terapii. To bardzo ważny element każdego kontraktu terapeutycznego i ważna zasada terapii. 

Zalecenie. W czasie procesu terapii można doświadczyć zmiany myślenia lub ustosunkowania do jakiś faktów, osób. Zalecamy, aby w czasie jego trwania powstrzymać się od wprowadzania w życie nagłych, ważnych zmian życiowych. 

Indywidualne, szczegółowe zasady, długość oraz cele psychoterapii są ustalane wspólnie przez pacjenta i psychoterapeutę na początku pracy terapeutycznej, czyli na pierwszej lub drugiej sesji psychoterapii.

 Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl