Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNAPSYCHOTERAPIA GRUPOWAWARSZTATYZESPÓŁARTYKUŁY, PORADYCENNIK 2018KONTAKT
mgr Beata Szulik-Bomba
mgr Elżbieta Fidler
mgr Joanna Filipowicz
mgr Robert Olszak
mgr Sandra Zdzienicka
mgr Anna Bryja
mgr Anna Sępniewska
mgr Anna Bryja
 
 
 
 

Anna Bryja

 email: ania@psycho-log.pl

 
 
 
 
 
Psycholog i psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej przy Laboratorium Psychoedukacji, spełniającego wymogi certyfikacyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Absolwentka Studium Interwencji Kryzysowej Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii oraz studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Sądowa na Uniwersytecie Warszawskim.

Doświadczenie zawodowe w pracy grupowej i indywidualnej zdobywałam we Francji (Hôpital Saint-Antoine w Paryżu, Centre Hospitalier Spécialisé Roger Prévot w Asnières-sur-Seine) oraz w Polsce m.in. w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, na oddziale Kliniki Nerwic Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN w Warszawie, w Zespole Leczenia Środowiskowego i Poradni Zdrowia Psychicznego Medica w Otwocku. Pracuję również w obszarze psychologii sądowej.

Mam doświadczenie w  pracy m.in. z osobami z zaburzeniami osobowości, chorującymi somatycznie, na depresję, zaburzenia lękowe oraz schizofrenię.

 


PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNAPSYCHOTERAPIA GRUPOWAWARSZTATYZESPÓŁARTYKUŁY, PORADYCENNIK 2018KONTAKT