Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY
CENNIK 2023
KONTAKT
mgr Beata Szulik-Bomba
mgr Elżbieta Fidler
mgr Dorota Bieńkowska
mgr Anna Trzaska
ZESPÓŁ


Zaspół tworzą psycholożki, dyplomowane psychoterapeutki, psychoterapeuci których połączyła pasja pracy z ludźmi w zakresie psychoterapii, poradnictwa i szkoleń. Wszyscy kształciliśmy się w nurcie psychodynamicznym, jednak w pracy psychoterapeutycznej integrujemy różne podejścia teoretyczne
. Pracujemy pod superwizją certyfikowanych superwizorów. 

Beata 

Szulik-Bomba

 

Elżbieta Fidler   

Dorota Bieńkowska

 

 Anna Trzaska