Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
COACHING
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY, WARSZTATY
CENNIK 2022
KONTAKT
mgr Beata Szulik-Bomba
mgr Elżbieta Fidler
mgr Dorota Bieńkowska
ZESPÓŁ


Zaspół tworzą psychologowie, dyplomowani psychoterapeuci, coachowie, których połączyła pasja pracy z ludźmi w zakresie psychoterapii, poradnictwa i szkoleń. Pracujemy głównie w nurcie psychodynamicznym, choć integracyjne metody pracy są nam również bliskie. Pracujemy pod superwizją certyfikowanych superwizorów. 

Beata 

Szulik-Bomba

 

Elżbieta Fidler   

Dorota Bieńkowska

 

 

 

 


 

 

 


PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
COACHING
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY, WARSZTATY
CENNIK 2022
KONTAKT