Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNAPSYCHOTERAPIA GRUPOWAWARSZTATYZESPÓŁARTYKUŁY, PORADYCENNIK 2019KONTAKT
mgr Beata Szulik-Bomba
mgr Elżbieta Fidler
mgr Joanna Filipowicz
mgr Robert Olszak
mgr Sandra Zdzienicka
mgr Anna Bryja
mgr Anna Sępniewska
ZESPÓŁ


Zaspół tworzą psychologowie i dyplomowani psychoterapeuci, których połączyła pasja pracy z ludźmi w zakresie psychoterapii, poradnictwa i szkoleń. Pracujemy głównie w nurcie psychodynamicznym, choć integracyjne metody pracy są nam również bliskie. Pracujemy pod superwizją certyfikowanych superwizorów. 

Beata 

Szulik-Bomba

 

Elżbieta Fidler

Joanna Filipowicz

Robert Olszak

 

Anna Bryja

 

 

Sandra ZdzienickaAnna Stępniewska    


 

 

 


PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNAPSYCHOTERAPIA GRUPOWAWARSZTATYZESPÓŁARTYKUŁY, PORADYCENNIK 2019KONTAKT