Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
COACHING
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY, WARSZTATY
CENNIK 2022
KONTAKT
mgr Beata Szulik-Bomba
mgr Elżbieta Fidler
mgr Dorota Bieńkowska
mgr Elżbieta Fidler
Elżbieta Fidler tel. 510 051 735
email:
 elzbieta.fidler@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta. Ukończyłam całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie terapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym (szkolenie zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy), specjalistyczne dwuletnie szkolenie w zakresie terapii par oraz dwuletnią Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Aktualnie kształcę się w nurcie ACT (terapia akceptacji i zaangażowania). Ukończyłam magisterskie dzienne studia na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobyłam również uprawnienia pedagogiczne oraz studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z młodzieżą i osobami dorosłymi, które zdobyłam m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Mazurkiewicza w Pruszkowie, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „SOS” w Warszawie oraz w wieloletniej praktyce prywatnej. Przez kilka lat współpracowałam z Polską Reprezentacją Rugby na Wózkach. Podczas pandemii brałam udział w inicjatywie pomocowej Psychologowie i Psychoterapeuci dla Społeczeństwa, gdzie koordynowałam działania zespołu nocnej pomocy dla personelu medycznego. 

Jestem członkiem Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i pracuję pod superwizją.

Prywatnie matką dwójki dzieci, mam 40 lat.  


Prowadzę terapię indywidualną, grupową i par, w swojej pracy stawiam na autentyczny i głęboki kontakt. 

 

Kontakt: tel. 510 051 735;  email: elzbieta.fidler@gmail.com

 

 

 
 
 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
COACHING
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY, WARSZTATY
CENNIK 2022
KONTAKT