Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
COACHING
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY, WARSZTATY
CENNIK 2022
KONTAKT
TERAPIA PAR
GRUPA WTOREK
GRUPA ŚRODA
ZASADY TERAPII GRUPOWEJ
ZASADY TERAPII GRUPOWEJ
ZASADY PSYCHOTERAPII
 
1. POUFNOŚĆ. Wszystkie wypowiedzi uczestników psychoterapii są trzymane w tajemnicy. Jest to istotny element każdego procesu psychoterapii. Dochowania tajemnicy wymaga się od wszystkich członków grupy. Członkowie grupy muszą zachować poufność w celu stworzenia bezpiecznych warunków do pracy terapeutycznej i rozwoju zaufania w grupie.  WAŻNE: Jeśli jednak chcesz nawiązać do własnej terapii grupowej, powinieneś mówić tylko o swoim własnym doświadczeniu, a nie o doświadczeniu pozostałych uczestników. Nigdy nie wymieniaj imion lub nazwisk innych członków grupy, ani nie mów nic, co mogłoby umożliwić ich identyfikację. Terapeuci grupowi są również zobowiązani do zachowania tajemnicy, z wyjątkiem jedynej sytuacji, gdy istnieje bezpośrednie ryzyko wyrządzenia krzywdy członkowi grupy lub innej osobie.

2. OBECNOŚĆ. Ze względu na specyfikę pracy grupy terapeutycznej prosimy, aby na udział w grupie decydowały się osoby, które są zdecydowane uczestniczyć w grupie przez cały okres jej trwania, nie opuszczając sesji bez bardzo ważnych powodów i przychodząc punktualnie. Uczestnik może zostać wykluczony z pracy grupy po trzech kolejnych nieobecnościach. W takim przypadku prowadzący podejmują decyzję rozpatrując zaistniałe okoliczności. 

3. UCZESTNICTWO Z NIEZAKŁÓCONĄ ŚWIADOMOŚCIĄ. W grupie nie można uczestniczyć pod wpływem substancji zmieniających świadomość. Jeśli ktoś przyjmuje leki, które wpływają na świadomość powinien poinformować o tym fakcie terapeutów, również w przypadku, gdy leki przepisał lekarz psychiatra lub inny specjalista. 


4. PŁATNOŚĆ ZA WSZYSTKIE SESJE (RÓWNIEŻ OPUSZCZONE). Jeśli z jakiś powodów ktoś będzie nieobecny zobligowany jest zapłacić za opuszczoną sesję. Gdy ktoś będzie rezygnował z uczestnictwa w grupie, zasadą jest udział w jednej sesji grupowej od ogłoszenie takiej decyzji na grupie, aby omówić z innymi uczestnikami powody swojego odejścia, zrozumieć trudności i pożegnać się. Po tej sesji, uczestnik terapii nie ponosi już żadnych kosztów związanych z terapią.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
COACHING
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY, WARSZTATY
CENNIK 2022
KONTAKT