Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY
CENNIK 2023
KONTAKT
Leczenie nerwicy
Złość, agresja, przemoc - jak je rozróżnić?
Wystarczająco dobre Boże Narodzenie
DDA i DDDD doświadczenia i skutki
POBIERZ Skutki, czyli w jaki sposób doświadczenia z dzieciństwa są przenoszone w dorosłe życie
POBIERZ Doświadczenia z dzieciństawa w rodzinie dysfunkcyjnej
PERFEKCJONIZM
Interwencja wobec osoby uzależnionej
Jak używać alkoholu?
Alkohol... czy to już problem?
WARSZTATY
OPIS i Regulamin Warsztatów
ODBYŁY SIĘ...
OPIS i Regulamin Warsztatów

Warsztaty Rozwoju Osobistego

Gdzie się odbywają? Warszawa, ul. Prosta 2/14  wejście od strony pasażu (okolice Ronda ONZ). Pracujemy metodą warsztatową w grupach (maksymalnie 10 osób). Warsztaty prowadzą wykawalifikowani psychologowie, psychoterapeuci.

Dla kogo jest ta oferta? Jest to oferta dla osób powyżej 18 roku życia, przeżywających trudności w realizacji celów życiowych, niezadowolonych z obecnej sytuacji zawodowej lub osobistej (brak pracy, partnera, kłopoty w relacji), chcących zapoczątkować zmiany w życiu poprzez samopoznawanie, pogłębianie wiedzy o relacjach interpersonalnych, komunikacji i stresie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w Warsztatach za zgodą rodziców, po konsultacji z prowadzącym. 

UWAGA! WARSZTATY nie są ofertą dla osób w ostrym kryzysie emocjonalnym lub suicydalnym. W takiej sytuacji należy umówić się na konsultację lub na Interwencję Kryzysową lub zadzwonić pod Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123, rekomendowany przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.  Połączenie bezpłatne.

 
ZGŁOSZENIA NA WARSZTATY
odbywają sie poprzez @: warsztaty@psycho-log.pl  
 
Prosimy podać następujące dane: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego.
Prosimy o krótkie uzasadnienie chęci udziału oraz o deklrację przestrzegania Regulaminu Warsztatów (Deklaruję przestrzeganie Regulaminu Warsztatów umieszczonego na stronie:
http://psycho-log.pl/page27.php)

Od września 2017 roku udział w dotychczasowo bezpłatnych Warsztatach jest płatny 50 zł. Opłatę należy wnieść przelewem dopiero po otrzymaniu od nas informacji zwrotnej i wskazaniu numeru konta do wpłat.

W przypadku, gdy osoba zgłosi swoje uczestnictwo, zostanie przyjęta, wniesie opłatę rezerwacyją, w wyniku której bedzie miała zagwarantowane miejsce, ale będzie nieobecna na Warsztacie, wówczas taka opłata nie podlega zwrotowi.

Zwrot opłaty rezerwacyjnej można otrzymać rezygnując na 2 dni przed datą Warsztatu. W takiej sytuacji trzeba wysłać e-mail rezygnacyjny na adres warsztaty@psycho-log.pl najpózniej do godz. 23.59, na dwa, pełne dni kalendarzowe przed Warsztatem. W przypadku odwołania Warsztatu przez organizatora opłata będzie automatycznie zwrócona na konto z którego została wysłana. 

 
REGULAMIN WARSZTATÓW 

 

1. Zasada poufności - wszystkie wniesione na spotkaniu treści osobiste pozostają poufne. Jeśli będziemy chcieli podzielić się czymś, co się  wydarzy na Warsztacie, mówimy  tylko o naszym własnym doświadczeniu, nie będziemy wymieniać nikogo z imienia lub nazwiska ani podawać żadnych szczegółów umożliwiających zidentyfikowanie uczestników. 

2. Zasada uczestnictwa z niezakłóconą świadomością.  W czasie Warsztatów nie można być pod wpływem środków zmieniających świadomość.  Jeśli ktoś zażywa leki zmieniające świadomość, które zostały zapisane przez lekarza może brać udział, ale prosimy powiadomić osobę prowadzącą o takim fakcie przed rozpoczęciem zajęć.

3. Zasada obecności od początku do końca spotkania. Warsztaty są całością, mają co najmniej 3 ważne fazy: poznanie się, pracę i pożegnanie. Ważne aby decydować się na całość doświadczenia, nie spóźniać się, tak zorganizować czas, aby być od początku do końca. Liczy się obecność nie aktywność. 

4.Prowadzący decyduje o możliwości przyjęcia Uczestnika do danej grupy. Osoby nie będące na Liście Uczestników nie mogą brać udziału w Warsztatach. 

5. Udział w Warsztatach jest płatny i odbywa się po zaksięgowaniu opłaty na naszym koncie. 

 

Pozostałe punkty mają charakter informacyjny lub są zaleceniami ułatwiającymi korzystanie z Warsztatów. 

1. Pracujemy metodą warsztatową - Uczestnicy mają wpływ na tempo pracy, wskutek czego program może ulec zmianie.

2. Nie obrażamy siebie.

3. Nie osądzamy, nie oceniamy.
 
4. Mówimy pojedynczo.
 
5. Mówimy raczej o własnych doświadczeniach zamiast doradzać.
 
6. Mówimy wprost do siebie.
 
7.Nie wnosimy treści, które mogłyby narazić nas na nadużycie siebie (formuła Warsztatu ogranicza możliwość pracy terapeutycznej i nie jest terapią).
 
8. Warsztat zaczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie (można wejść 15 minut przed jego rozpoczęciem).