Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNAPSYCHOTERAPIA GRUPOWAWARSZTATYZESPÓŁARTYKUŁY, PORADYCENNIK 2019KONTAKT
mgr Beata Szulik-Bomba
mgr Elżbieta Fidler
mgr Joanna Filipowicz
mgr Robert Olszak
mgr Anna Sępniewska
mgr Anna Sępniewska

 

 

 

 

Anna Stępniewska                                 
email: anna@psycho-log.pl

 

 

 

Psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany coach ICC.

Psychologię ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Kolejnym etapem mojego kształcenia jest czteroletnie Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, jest również zgodne z wymogami European Association for Psychotherapy. Ukończyłam również Podyplomowe Studium Trenerów Grupowych. Ponadto ukończyłam wielu kursów rozwojowych i zawodowych.

Doświadczenie kliniczne i zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog, psychoterapeuta indywidualny i terapeuta grupowy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, na Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych, na Oddziale Ogólno Psychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. Prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Odbyłam staże w Zakładzie Terapii Rodzin u prof. De Barbaro oraz w Fundacji „Dzieci Niczyje”. Mam kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z młodzieżą i osobami dorosłymi. Pracuję z osobami z zaburzeniami afektywnymi, doświadczającymi kryzysów psychologicznych i życiowych, przemocy, stresu czy traumy, z osobami, które mają trudności w relacjach, przeżywają smutek i utratę sensu życia, z objawami lęku, depresji i nerwicy. 

Staram się ciągle rozwijać, aby moja praca była bardziej wartościowa, wierzę, że ta forma pracy jest pomocna ludziom w potrzebie.  Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Psychoterapia pomaga w poprawianiu jakości życia, kiedy staje się ono trudne do zniesienia, także w przypadku różnorodnych zaburzeń psychicznych, czy chorób somatycznych o przypuszczalnym podłożu psychologicznym,  w dążenie do rozumienia głębszych trosk ludzkich, takich jak śmierć, izolacja, sens życia i wolność.

Swoja pracę poddaję regularnej superwizji. Prowadzę terapię indywidualną krótkoterminową i długoterminową,  terapię grupową. Pracuję również w języku angielskim.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Cenię sobie jakość życia i relacji z innymi, budowaną poprzez przyjaźń, życzliwość, pracę, ciekawość życia i poczucie humoru. Ważny jest dla mnie rozwój własny i praca nad sobą oraz wpieranie innych i inspirowania ich do rozwoju, odkrywanie ich talentów i potencjału. Lubię pracę z ludźmi, obserwowanie ich rozwoju i niezwykłych zmian. 

Interesuję się pracą z dziećmi i rozwojem dzieci i młodzieży. Jestem zafascynowana  bajkoterapią jako metodą pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzę również autorskie warsztaty dla młodzieży z zakresu autodiagnozy własnego potencjału. Lubię jeździć na rowerze, na nartach, słuchać dobrej muzyki.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNAPSYCHOTERAPIA GRUPOWAWARSZTATYZESPÓŁARTYKUŁY, PORADYCENNIK 2019KONTAKT