Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY
CENNIK 2023
KONTAKT
Leczenie nerwicy
Złość, agresja, przemoc - jak je rozróżnić?
Wystarczająco dobre Boże Narodzenie
DDA i DDDD doświadczenia i skutki
POBIERZ Skutki, czyli w jaki sposób doświadczenia z dzieciństwa są przenoszone w dorosłe życie
POBIERZ Doświadczenia z dzieciństawa w rodzinie dysfunkcyjnej
PERFEKCJONIZM
Interwencja wobec osoby uzależnionej
Jak używać alkoholu?
Alkohol... czy to już problem?
WARSZTATY
OPIS i Regulamin Warsztatów
ODBYŁY SIĘ...
Złość, agresja, przemoc - jak je rozróżnić?

Złość – to naturalne uczucie, na które nie mamy wpływu, pojawia się niezależnie od tego. czy jej chcemy, czy nie. Jest to jedna z naturalnych emocji, którą każdy przeżywa. Zalicza się do sześciu podstawowych emocji rozpoznawanych przez wszystkich ludzi na świecie, a są to: zdziwienie, szczęście, złość, strach, wstręt, smutek. Złość nie jest ani dobra ani zła, jest sygnałem, że napotkaliśmy jakąś przeszkodę lub, że ktoś narusza nasz system wartości. Złość to wypowiedź zawierająca energię złości, ale nie jest nią krzyk lub awanturowanie się. Najczęściej złościmy się, gdy się kłócimy lub  nie zgadzamy się ze sobą.

Agresja - to działanie, najczęściej świadome, które wyrządza komuś szeroko rozumianą szkodę fizyczną, psychiczną lub materialną. Jej charakterystyczną cechą jest używanie siły fizycznej lub psychicznej wobec osoby o zbliżonych możliwościach, mającej jednak zdolność skutecznej obrony. Agresja może być sposobem wyrażania złości, wrogości, wściekłości. Krzyki, awanturowanie się są agresją. W szczególnych przypadkach agresja może przerodzić się w przemoc.

Przemoc jest związana z wykorzystywaniem przewagi fizycznej, psychicznej, społecznej, duchowej nad drugim człowiekiem. Mamy z nią do czynienia, gdy osoba słabsza (ofiara przemocy) doświadcza działania, które powoduje jej cierpienie i szkody fizyczne, psychiczne lub materialne. Sprawcą przemocy często jest jedna osoba, ale zdarza się również, że przemocy doświadczamy od grupy osób.