Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
COACHING
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY, WARSZTATY
CENNIK 2022
KONTAKT
TERAPIA PAR
GRUPA WTOREK
GRUPA ŚRODA
ZASADY TERAPII GRUPOWEJ
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

 

CELE PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ
 
Celem psychoterapii są nowe doświadczenia w nawiązywaniu, pogłębianiu i podtrzymaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji.
Psychoterapia grupowa uczy, jak tworzyć wolne od zniekształceń relacje z innymi i jak korzystać z informacji innych. Ważną rolę w terapii grupowej pełnią autorefleksja i samoobserwacja własnych reakcji w kontakcie z innymi, które umożliwiają rozumienie przyczyn napięć, stresu, niepowodzeń, rozpoznanie powtarzających się schematów zachowań.
 
Nadrzędnym celem jest odkrycie sprawczości i zdolności do zmiany siebie i swoich relacji, a także uświadomienie sobie wpływu jaki mamy na innych poprzez wyrażane myśli, uczuć i opinii. Gdy to wszystko staje się bardziej świadome, rozpoczyna się proces istotnej zmiany.
 
Grupa tworzy atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, która sprzyja do intymnego dzielenia się przeżyciami, uczuciami z innymi uczestnikami. Dzięki temu można, w bezpiecznych warunkach, doświadczyć i zrozumieć związek między dawnymi i obecnymi wzorami interakcji, i odnieść to do trudności powodujących cierpienie, frustrację. Psychoterapia grupowa pozwala lepiej orientować się w naszych ciemnych stronach osobowości, ograniczeniach i nieadaptacyjnych zachowaniach, uczy, kiedy wywołują niepożądane reakcje w naszym bliskim otoczeniu, a kiedy są pomocne w utrzymaniu dystansu wobec niepożądanych osób. Dzięki reakcjom innych uczestników możemy poczuć i zobaczyć wpływ naszego zachowania na stosunek i uczucia innych do nas, a tego z kolei na nasze samopoczucie.
 
Psychoterapia grupowa jest propozycją dla osób, które doświadczają różnego rodzaju problemów w relacjach, przykładowo takich jak: 
problemy w rozpoznawaniu, doświadczaniu, wyrażaniu uczuć, potrzeb
trudności w wyrażaniu swojej złości i gniewu, a także w ich przyjmowaniu
stałe odczuwanie napięcia, niepokoju
trudności we wchodzeniu w intymny związek i utrzymaniu go
trudności lub niemożność tworzenia i utrzymywania relacji przyjacielskich
niezrozumienie dla zachowań, reakcji i uczuć innych ludzi
nieumiejętność mówienia o sobie, swoich przeżyciach, nadmiarowa obawa przed otwartością, zainteresowaniem innych
nadmierne wycofanie, nieśmiałość, osamotnienie
nadmierna impulsywność, szybkie uleganie emocjom
nieumiejętność konfrontacji, rywalizacji
złośliwość i arogancja, która utrudnia lub niszczy relacje
lęk przed bliskością, kochaniem
trudność o przyjmowaniu serdeczności, troski, czułości,opieki
trudności w spontanicznym sposobie zachowania
przekonanie o swojej nieatrakcyjności towarzyskiej 
 
Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi, i w tych relacjach się przejawiają. 


 
 
 

 

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl

 


PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
COACHING
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY, WARSZTATY
CENNIK 2022
KONTAKT