Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNAPSYCHOTERAPIA GRUPOWAWARSZTATYZESPÓŁARTYKUŁY, PORADYCENNIK 2019KONTAKT
TERAPIA PAR
GRUPA ZAAWANSOWANA
Nabór do nowej grupy
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

 

Dla kogo jest przeznaczona grupa trapeutyczna?

Psychoterapia grupowa jest najlepszą propozycją dla osób, króre doświadczają problemów w relacjach, np

- dla osób, którym stale towarzyszy napięcie, niepokój,

- dla osób nadmiernie wycofanych, nieśmiałych, osamotnionych,

- dla osób nadmiernie impulsywnych,  które zbyt szybko ulegających uczuciom i działaniu,

 - dla osób, które doświadczają trudności w zbudowaniu i utrzymaniu związku,

- dla osób, które nie są w stanie się zaprzyjaźnić  i utrzymać relacji z przyjaciółmi  lub mają z tym problemy,

- dla osób, które doświadczają pustki i braku sensu życia.

Psychoterapia grupowa pomaga pokonać problemy związane z rozpoznawaniem, doświadczaniem i wyrażaniem uczuć, z niezrozumieniem zachowań, reakcji i uczuć innych ludzi. Sesje grupowe skłaniają do otwartości, pomagają lepiej sobie radzić z konfrontacją, rywalizacją, dostrzegać skłonności do intelektualizowania i racjonalizowania. Z psychoterapii skorzystają osoby, które są agresywne w sposób bierny, boją się  gniewu swojego i innych, którzy myślą o sobie, że są nudni, nieatrakcyjni, jak również ci, którzy boją się bliskości, nie potrafią kochać, nie potrafią przyjmować czułości, serdeczności. Ta forma terapii pozwala lepiej czuć się wsród ludzi, zwiększa chęć  zachowań spontanicznych, do zabawy, do realizacji własnych celów.

Niekiedy przed terapią grupową jest niezbędne odbycie psychoterapii indywidualnej. Dzieje się tak, gdy czyjeś problemy są bardziej wzmożone, bo przykładowo nie był w bliskim związku, a w sytuacjach grupowych doświadczał potępienia i odrzucenia. W doborze odpowiedniej formy terapii pomaga terapeuta w czasie konsultacji.

 CELE PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ

Celem psychoterapii są nowe doświadczenia w nawiązywaniu, pogłębianiu i podtrzymania bliskich, satysfakcjonujących relacji, pogłębienie poznania siebie i innych. Psychoterapia grupowa uczy, jak tworzyć wolne od zniekształceń relacje z innymi, jak korzystać z informacji innych. Ważną rolę w terapii grupowej pełnią autorefleksja i samoobserwacja własnych reakcji w kontakcie z innymi, które umożliwiają rozumienie przyczyn niepowodzeń, napięć, stresu, rozpoznanie powtarzających się schematów zachowań.

Nadrzędnym celem jest odkrycie i przyjęcie odpowiedzialności za swój wpływ na innych poprzez wyrażane myśli, uczuć i opinii, również odkrycie sprawczości i zdolności do zmiany siebie i swoich relacji. Gdy to wszystko staje się bardziej świadome, rozpoczyna się proces istotnej zmiany.

Grupa tworzy atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, która sprzyja do intymnego dzielenia się przeżyciami, uczuciami z innymi uczestnikami. Dzięki temu można, w bezpiecznych warunkach, doświadczyć i zrozumieć związek między dawnymi i obecnymi wzorami interakcji, i odnieść to do trudności powodujących cierpienie, frustrację. Psychoterapia grupowa pozwala lepiej orientować się w naszych ciemnych stronach osobowości, ograniczeniach i nieadaptacyjnych zachowaniach, uczy, kiedy wywołują niepożądane reakcje w naszym bliskim otoczeniu, a kiedy są pomocne w utrzymaniu dystansu wobec niepożądanych osób.  Dzięki reakcjom innych uczestników możemy poczuć i zobaczyć wpływ naszego zachowania na stosunek i uczucia innych do nas, a tego z kolei na nasze samopoczucie.

 
ZASADY PSYCHOTERAPII

1.POUFNOŚĆ Wszystkie wypowiedzi uczestników psychoterapii są trzymane w tajemnicy. Jest to istotny element każdego procesu psychoterapii. Dochowania tajemnicy wymaga się od wszystkich członków grupy. Członkowie grupy muszą zachować poufność w celu stworzenia bezpiecznych warunków do pracy terapeutycznej i rozwoju zaufania w grupie.  WAŻNE: Jeśli jednak chcesz nawiązać do własnej terapii grupowej, powinieneś mówić tylko o swoim własnym doświadczeniu, a nie o doświadczeniu pozostałych uczestników. Nigdy nie wymieniaj imion lub nazwisk innych członków grupy ani nie mów nic, co mogłoby umożliwić ich identyfikację. Terapeuci grupowi są również zobowiązani do zachowania tajemnicy, z wyjątkiem jedynej sytuacji, gdy istnieje bezpośrednie ryzyko wyrządzenia krzywdy członkowi grupy lub innej osobie.


2.OBECNOŚĆ Ze względu na specyfikę pracy grupy terapeutycznej prosimy, aby na udział w grupie decydowały się osoby, które są zdecydowane uczestniczyć w grupie przez cały okres jej trwania, nie opuszczając sesji bez bardzo ważnych powodów i przychodząc punktualnie. Uczestnik może zostać wykluczony z pracy grupy po trzech kolejnych nieobecnościach. W takim przypadku prowadzący podejmują ostateczną decyzję rozpatrując zaistniałe okoliczności. 

3.UCZESTNICTWO Z NIEZAKŁÓCONĄ ŚWIADOMOŚCIĄ W grupie nie można uczestniczyć pod wpływem substancji zmieniających świadomość. Jeśli ktoś przyjmuje leki, które wpływają na świadomość zobowiązany jest poinformować o tym fakcie terapeutów, również w przypadku gdy leki przepisał lekarz psychiatra lub inny specjalista. 


4.PŁATNOŚĆ ZA WSZYSTKIE SESJE (RÓWNIEŻ OPUSZCZONE). Jeśli z jakiś powodów ktoś będzie nieobecny zobligowany jest zapłacić za opuszczoną sesję. Gdy ktoś będzie rezygnował z uczestnictwa w grupie, zasadą jest udział w jednej sesji grupowej od ogłoszenie takiej decyzji na grupie, aby omówić z innymi uczestnikami powody swojego odejścia, zrozumieć trudności i pożegnać się. Po tej sesji, uczestnik terapii nie ponosi już żadnych kosztów zwiazanych z terapią.

 

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl

 


PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNAPSYCHOTERAPIA GRUPOWAWARSZTATYZESPÓŁARTYKUŁY, PORADYCENNIK 2019KONTAKT