Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY
CENNIK 2023
KONTAKT
TERAPIA PAR
GRUPA WTOREK
GRUPA ŚRODA
GRUPA CZWARTEK - zaawansowana
ZASADY TERAPII GRUPOWEJ
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

 

CELE PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ
 
Celem psychoterapii są nowe doświadczenia w nawiązywaniu, pogłębianiu i podtrzymaniu bliskich, satysfakcjonujących relacji.
Psychoterapia grupowa uczy, jak tworzyć wolne od zniekształceń relacje z innymi i jak korzystać z informacji innych. Ważną rolę w terapii grupowej pełnią autorefleksja i samoobserwacja własnych reakcji w kontakcie z innymi, które umożliwiają rozumienie przyczyn napięć, stresu, niepowodzeń, rozpoznanie powtarzających się schematów zachowań.
 
Nadrzędnym celem jest odkrycie sprawczości i zdolności do zmiany siebie i swoich relacji, a także uświadomienie sobie wpływu jaki mamy na innych poprzez wyrażane myśli, uczuć i opinii. Gdy to wszystko staje się bardziej świadome, rozpoczyna się proces istotnej zmiany.
 
Grupa tworzy atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, która sprzyja do intymnego dzielenia się przeżyciami, uczuciami z innymi uczestnikami. Dzięki temu można, w bezpiecznych warunkach, doświadczyć i zrozumieć związek między dawnymi i obecnymi wzorami interakcji, i odnieść to do trudności powodujących cierpienie, frustrację. Psychoterapia grupowa pozwala lepiej orientować się w naszych ciemnych stronach osobowości, ograniczeniach i nieadaptacyjnych zachowaniach, uczy, kiedy wywołują niepożądane reakcje w naszym bliskim otoczeniu, a kiedy są pomocne w utrzymaniu dystansu wobec niepożądanych osób. Dzięki reakcjom innych uczestników możemy poczuć i zobaczyć wpływ naszego zachowania na stosunek i uczucia innych do nas, a tego z kolei na nasze samopoczucie.
 
Psychoterapia grupowa jest propozycją dla osób, które doświadczają różnego rodzaju problemów w relacjach, przykładowo takich jak: 
problemy w rozpoznawaniu, doświadczaniu, wyrażaniu uczuć, potrzeb
trudności w wyrażaniu swojej złości i gniewu, a także w ich przyjmowaniu
stałe odczuwanie napięcia, niepokoju
trudności we wchodzeniu w intymny związek i utrzymaniu go
trudności lub niemożność tworzenia i utrzymywania relacji przyjacielskich
niezrozumienie dla zachowań, reakcji i uczuć innych ludzi
nieumiejętność mówienia o sobie, swoich przeżyciach, nadmiarowa obawa przed otwartością, zainteresowaniem innych
nadmierne wycofanie, nieśmiałość, osamotnienie
nadmierna impulsywność, szybkie uleganie emocjom
nieumiejętność konfrontacji, rywalizacji
złośliwość i arogancja, która utrudnia lub niszczy relacje
lęk przed bliskością, kochaniem
trudność o przyjmowaniu serdeczności, troski, czułości,opieki
trudności w spontanicznym sposobie zachowania
przekonanie o swojej nieatrakcyjności towarzyskiej 
 
Psychoterapia grupowa opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają źródło w relacjach z innymi ludźmi, i w tych relacjach się przejawiają. 


 
 
 

 

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl