Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY
CENNIK 2023
KONTAKT
Praca ON-LINE - kilka porad
O PSYCHOTERAPII
ZASADY TERAPII
CZĘSTE PYTANIA
O PSYCHOTERAPII

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.plPsychoterapia to specjalistyczna, sprawdzona metoda pomocy w trudnych sytuacjach życiowych i metoda leczenia nerwic, depresji.   Jej skuteczność potwierdziły liczne badania kliniczne, wykonywane przez ośrodki naukowe na całym świecie. Zasadnicza praca polega na rozmowie ułatwiającej rozumienie siebie, swoich emocji oraz na zidentyfikowaniu właściwości psychicznych utrudniających dotychczasowe funkcjonowanie. Psychoterapia wspiera rozwój osobisty, który dokonuje się, między innymi poprzez uświadomienie sobie swoich mocnych stron i swoich ograniczeń, sposobów radzenia sobie z nimi oraz brania odpowiedzialności za siebie i własne życie. Nieodłączną i ważną cechą psychoterapii są stałość i regularność, które są ważnymi czynnikami terapeutycznymi. W praktyce oznacza to, że sesje odbywają się w ustalonym czasie i miejscu, ze stałą częstotliwością, zawsze z tym samym psychoterapeutą. Integralną częścią procesu terapii jest jej zakończenie, na które przeznaczone są ostatnie sesje (przy krótkich kontraktach jest to jedna sesja). Zakończenie terapii i pożegnanie się mają wpływ na całokształt efektów terapii i jest bardzo ważną częścią procesu.

Celem psychoterapii jest ulga, poprawa samopoczucia, praca na rzecz pozbycia się, lub znacznego obniżenia intensywności objawów, dolegliwości. Psychoterapia stosowana najczęściej jest przy problemach w relacjach, objawach nerwicy i związanych z nią stanach emocjonalnych, takich jak lęk, napady lęku lub paniki, lęk przed określonymi sytuacjami, ciągłe poirytowanie, stan podwyższonego napięcia, brak motywacji, zniechęcenie, zanik zdolności odczuwania przyjemności, zmienność emocjonalna, przygnębienie, zaburzenia snu, stany nieokreślonego niepokoju i inne. Poprzez psychoterapię można poddać leczeniu również objawy somatyczne, które nie mają podłoża organicznego: np. napięciowy ból głowy, ból żołądka, serca, kręgosłupa, kołatanie serca, nagłe uderzenie gorąca, zaburzenia funkcjonowania organów wewnętrznych, zaburzenia seksualne, zaburzenia funkcji poznawczych (natrętne myślenie, natręctwa ruchowe, zaburzenia pamięci, trudności w koncentracji uwagi) i inne. Psychoterapia jest również pomocna w radzeniu sobie  ze stresemnieśmiałością, brakiem pewności siebie i wieloma innymi dolegliwościami.