Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY
CENNIK 2023
KONTAKT
Leczenie nerwicy
Złość, agresja, przemoc - jak je rozróżnić?
Wystarczająco dobre Boże Narodzenie
DDA i DDDD doświadczenia i skutki
POBIERZ Skutki, czyli w jaki sposób doświadczenia z dzieciństwa są przenoszone w dorosłe życie
POBIERZ Doświadczenia z dzieciństawa w rodzinie dysfunkcyjnej
PERFEKCJONIZM
Interwencja wobec osoby uzależnionej
Jak używać alkoholu?
Alkohol... czy to już problem?
WARSZTATY
OPIS i Regulamin Warsztatów
ODBYŁY SIĘ...
ODBYŁY SIĘ...
 
24 luty 2018 R. Dlaczego nie czujemy się wartościowi i jak możemy to zmienić?"  Ćwiczenia.. Była to druga edycja warsztatu o tej tematyce, jednak w zmienionej formule, czyli pozbawiona części teoretycznej. Dziękuję przybyłym za uczestnictwo. 
 
25.11.2017 R. Odbył się nowy Warsztat "Dlaczego nie czujemy się wartościowi i jak możemy to zmienić?"
Był to pierwszy warsztat o tej tematyce. Uczestnicy dopisali, był komplet osób z silną męską reprezentacją. Warsztat był przepełniony treścią, co spowodowało zmęczenie uczestników, bo trudno było przyjąć tak dużą porcję wiedzy. To sygnał, aby ten temat poruszać w inny sposób. Niemniej jednak dziękuję wszystkim za obecność i otwartość. Mam nadzieję, że przekazane informacje zaprocentują w przyszłości i zmobilizują do dalszej pracy nad własną wartością.  
 
14 stycznia 2017 odbył się Warsztat interpersonalny. Tym razem pracowaliśmy w mieszanym składzie, co zawsze wzbogaca doświadczenia związane z różnicą płci. Było sporo emocji i ważnych spostrzeżeń. Grupa pracowała bardzo efektywnie, również dzieki współprowadzącej Sylwi Krukowskiej. Dziękuję wszystkim za czas pelen wrażeń. 
 
26.11.2016 odbył się Warsztat Samopoznanie. Pracowaliśmy w 10 osobowej grupie. Wykonałyśmy test i obliczyłyśmy wyniki, co pozwoliło uzyskać wykres złożoności naszej osobowości i nasilenia poszczególnych rysów osobowości. Omówiłyśmy tylko dwa dominujące w grupie rysy osobowościowe, co świadczy o potencjale grupy, która szybko się zintegrowała  i chętnie dzieliła się własnymi przykładami, które obrazowały  poszczególne cechy.  Sporo mówiłyśmy o korzyściach z poznania samego siebie, rozwijaniu umiejętności rozumienia i sposobach korzystania z własnych emocji. Udało się nam wykonać dwa ćwiczenia, które pozwoliły na praktyczne poznanie własnych cech, emocji, zachowań w nowych sytuacjach. Warsztat okazał się dla kilku uczestniczek motywujący do dalszego pogłębiania pracy nad sobą właśnie w grupie, co było dla mnie oznaką, że uczestniczki doceniły grupową formułę pracy. Dziękuję wszystkim za aktywną obecność. 
 
15.10.2016 odbył się kolejny Warsztat interpersonalny. Dzień sprzyjał pracy, ponieważ na zewnątrz było chłodno, a u nas panowała refleksyjna atmosfera. Początkowo rozmawialiśmy o stereotypowych podziałach na ekstrawertyków i introwertyków, które, jeśli się tylko zacznie dokładniej rozważać wydają się zbyt uproszczone. Najpierw było kilka ćwiczeń integracyjnych, które ułatwiły poznanie się oraz szczery i otwarty sposób komunikowania się. Uczestniczki wykonywały ćwiczenia w parach, które posłużyły im do uświadomienia sobie własnych granic osobistych, ustalenia strefy w której czują się bezpiecznie w konkretnych relacjach. Miałyśmy możliwość omówienia, co się dzieje, jeśli ktoś nie dostrzega granic i je przekracza. Ważnym momentem naszej pracy okazało się uświadomienie sobie strategii działania wobec tych, którzy stają nam na drodze, jak również zobaczenie, jak inni osiągają cele. Przy okazji można było zaobserwować, że niespodziewany opór uruchamia  chęć poszukiwania kreatywnych rozwiązań, a jego brak tworzy sytuację sprzyjającą stagnacji w rozwoju. Końcówka naszej pracy była najbardziej emocjonująca. Uczestniczki miały możliwość zorientowania się w czasem mylnych przekonaniach dotyczących własnej skuteczności osiągania sukcesów, mogły też poznać zestaw cech, które pomagają zwycięscy. Dziękuję za aktywną obecność i sprzyjającą pracy otwartość. 
 
2.07.2016 i 13.08.2016 odbyły się Warsztaty interpersonalne.Ten sam program spotkania obie grupy spożytkowały nieco inaczej, co niezmiennie mnie fascynuje, ponieważ każda grupa jest inna, tworzy swoją kulturę, wydobywa z proponowanych ćwiczeń ważne dla siebie aspekty.  Spotkanie lipcowe było przede wszystkim nastawione na aspekt interpersonalny, a więc na odczuwanie, rozumienie i wyrażanie wzajemnego stosunku do siebie w postaci informacji zwrotnych.  Spotkanie sierpniowe uwzględniało dodatkowo badanie aspektów związanych z doświadczaniem złości w życiu codziennym, rozumieniem  czynników wpływających na siłę tych odczuć, konsekwencje jej nie wyrażania. Uczestnicy w ćwiczeniach korzystali z różnych stylów działania i poprzez wzajemne obserwacje innych mogli dostrzec konsekwencje ich stosowania, co pozwalało uświadomić sobie, co chcieliby zmienić w dotychczasowych relacjach międzyludzkich.  Oba warsztaty dostarczyły wielu cennych obserwacji uczestnikom, co wywołuje zadowolenie ze wspólnie spędzonego czasu, za który bardzo dziękuję. BSB
 
14.05.2016 odbył się Warsztat Samopoznanie. Dziękuję Uczestniczkom za przybycie i aktywność. Warsztat był szczególny jeśli chodzi o skład, pracowaliśmy w nielicznym gronie, co z jednej story zuboża ilość treści pojawiających się na spotkaniu, a z drugiej umożliwia bardziej otwartą, intymną pacę.  Warsztat współprowadził psychoterapeuta Paweł Kurczak - dziekuję. BSB
 
30.04.2016 odbył się Warsztat "Jak się porozumieć i odnieść sukces w relacjach? Warsztat komunikacji międzyludzkiej - ćwiczenia. To był długi weekend majowy i jeszcze przed spotkaniem kilka osób dało znać, że nie mogą przyjść a więc na ich miejsce przyszły osoby z listy rezerwowej, co pozwala myśleć, że uczestnikami były osoby umiejące się skutecznie komunikować. I to się potwierdziło - wszyscy raczej chcieli nieco usprawnić komunikację niż zgłębiać jej zasady. To się udało ponieważ kilka osób mówiło o ważnych spostrzeżeniach w tym zakresie. Uczestnicy mieli okazję przeanalizować swoje zachowania w zaproponowanych ćwiczeniach, podzielić się swoimi wrażeniami, odczuciami, co pozwalało lepiej zrozumieć istotę komunikacji w relacjach. Dziękuję wszystkim obecnym za ożywione rozmowy, barwne przykłady i chęć do wspólnej pracy. BSB
 
27.02.2016 Warsztat interpersonalny, pierwszy współprowadzony z Pawłem Kurczakiem,  który jest psychologiem i psychoterapeutą oraz pierwszy po podzieleniu powierzchni, na której dotąd pracowaliśmy. Uczestniczkami były kobiety i wspólnie zajmowaliśmy się relacjami. Ćwiczyliśmy i badaliśmy różne ich aspekty w praktyce. Uczestniczki wykonywały ćwiczenia, dzieliły się wrażeniami, spostrzeżeniami, odczuciami, odnosiły się do siebie, udzielały sobie informacji zwrotnych.  Było intensywnie, emocjonalnie, czasem refleksyjnie a czasem wesoło. Uczestniczki opowiadały fragmenty własnych historii, co dodatkowo wzbogaciło to doświadczenie. Mogę śmiało napisać, że kolejny raz udało się osiągnąć zamierzony cel. Dziękuję za wspólne doświadczenie. BSB
 
5.12.2015 Warsztat SAMOPOZNANIE. Pracowaliśmy w grupie 9 osób ze znaczącą reprezentacją męskiej części społeczeństwa :) z czego bardzo się cieszę, ponieważ panowie nieco rzadziej odwiedzają nasze warsztaty. Wykonaliśmy test i kilka ćwiczeń interpersonalnych, które pomogły poznać złożoność naszej osobowości i pozwoliły na lepsze zrozumienie naszych głównych rysów osobowościowych. Było refleksyjnie, emocjonalnie, co mam wrażenie wpłynęło na otwartość i zaangażowanie Uczestników w temat samopoznania. Dziękuję za wspólne doświadczenie. BSB
 
7.11.2015 Warsztat "Jak przestać się martwić i zacząć żyć? Pracowaliśmy w licznym, damsko-męskim gronie. Od pierwszych chwil spotkania towarzyszyło nam wiele emocji, co ciekawe pozytywnych. Grupa dość szybko się zintegrowała, dzięki otwartości i spontaniczności kilku osób, które w naturalny sposób zachęciły do podobnego zachowania pozostałe osoby. Z problemem zmartwień zmierzyliśmy się w sposób praktyczno–teoretyczny, co wpłynęło na głębsze zrozumienie tematu i indywidualnych mechanizmów powodujących zamartwianie się. Poprzez ćwiczenia i omówienia uczestnicy mogli poczuć i zrozumieć jak mogą lepiej sobie radzić w życiu. Panowała znakomita atmosfera do pracy, uczestnicy dzielili się własnymi doświadczeniami, co wpłynęło na lepsze rozumienie problematyki zmartwień.  Dużo można by pisać o tym spotkaniu – zapamiętam je jako bardzo dobry czas, wspólnej, intensywnej pracy, pełnej silnych emocji i satysfakcji. Bardzo dziękuję Uczestnikom za otwartość i aktywną obecność. BSB
 
10.10.2015. Warsztat interpersonalny. Pracowałyśmy w dziewięcioosobowym składzie. Spotkanie od samego początku wywołało sporo emocji, które z biegiem czasu stały się bardziej zrozumiałe. Uczestniczki dzieliły się własnymi przeżyciami i uczuciami, co powodowało, że mogłyśmy lepiej rozumieć zaistniałe w czasie spotkania procesy interpersonalne. Ćwiczenia dodatkowo ułatwiły otwartość, Uczestniczki udzielały sobie wielu informacji zwrotnych, które pozwalały na lepsze rozumienie siebie. Przez całe pięciogodzinne spotkanie towarzyszyło nam  dużo pozytywnej energii, która wpłynęła na chęć wymiany doświadczeń w zakresie własnych potrzeb, stawiania granic osobistych, sposobów osiągania celów.  Dziękuję wszystkim obecnym kobietom za wyjątkowe, wzajemnie inspirujące doświadczenie. BSB.
 
 
12.09.2015. Warsztat Samopoznanie. Pracowaliśmy w dziewięcioosobowym składzie. Wykonaliśmy test, omawialiśmy poszczególne typy osobowości. Wykonaliśmy ćwiczenia, które pomogły zrozumieć nasze postępowanie w kontekście wyników testu i kontaktów interpersonalnych. Dziękuję wszystkim Uczestnikom za zaufanie, otwartość i chęć doświadczania. Tym, którzy po raz kolejny zdecydowali się wziąć udział w Warsztatach, dodatkowo dziękuję za potwierdzenie przydatności proponowanych doświadczeń. Beata Szulik-Bomba
 
18.07.2015 odbył się Warsztat pt. "COACHING - NOWA DROGA DO KARIERY!" Warsztat poprowadził coach Maksym Komar, który rozpoczął współpracę z naszym Ośrodkiem. W warsztacie wzięły udział osoby, które chciały zapoznać się z coachingiem i jego możliwościami. Warsztat spełnił oczekiwania uczestników, był dobrze przyjęty i dobrze oceniony. Zapraszamy na kolejne spotkania z coachem Maksymem Komarem.
 
Grupa pracująca w terminie 19.10.2015-24.06.2015 miała charakter interpersonalno-terapeutyczny była przeznaczona dla osób dorosłych, które przeżywały kłopoty w relacjach, zmagały się z nerwicą, depresją, odczuwały dyskomfort związany z jakiegoś rodzaju cierpieniem, trudnościami, z brakiem motywacji do zmian. Celem terapii było zrozumienie związku między dawnymi i obecnymi wzorami interakcji a trudnościami, i dokonanie zmian w zakresie zachowania, odczuć i spostrzegania. Grupa miała charakter zamknięty. Mieliśmy rozpocząć w składzie 8 uczestników i 2 prowadzące Beata Szulik-Bomba i Elżbieta Fidler. Początkowo Uczestnikami miały być 4 kobiety i 4 mężczyzn,  jednak od pierwszej sesji nie było z nami jednego uczestnika, który tuż przed rozpoczęciem zmienił zdanie i nie rozpoczął terapii. Ostatecznie terapie ukończyło 5 osób. W okresie ponad 8 miesięcznej pracy i odbyciu 32 dwugodzinnych sesji dotarliśmy do końca doświadczenia, osiągając wiele znaczących, pozytywnych zmian. Dziękuję Uczestnikom biorącym udział w grupie za wspólną pracę. BSB
 
25.04.2015 odbył się Warsztat dotyczący komunikacji międzyludzkiej. Uczestnicy starali się analizować własne sposoby komunikacji, wyciągać wnioski, omawiać je na forum grupy, poddać je refleksji. Wykonaliśmy szereg ćwiczeń, które pozwoliły zorientować się, co można robić lepiej, czego nie robić, jakie strategie można włączyć aby nie tylko skutecznie się komunikować ale również osiągać przy jej pomocy zamierzone cele. Większość Uczestników wykazało zaciekawienie nowymi sposobami usprawniania sposobów własnej komunikacji, prezentując wystarczająco dobry poziom komunikowania się. Przy okazji można było zaobserwować ile pracy wymaga skuteczne porozumienie się i jaki wpływ ma na to nasza przeszłość, wzorce wyniesione z domów i przekonania. Dziękuję Uczestnikom za aktywne uczestnictwo i uważność do końca spotkania. Beata Szulik-Bomba
 
28.03.2015 odbył się Warsztat "Jak przestać się martwić i zacząć żyć? Pracowaliśmy nad tematem zmartwień w okrojonym składzie, co jednak ważne tym razem nie było samych kobiet, bo przecież nie tylko kobiety się martwią. Dużo czasu poświęciliśmy błędom myślenia tworzącym nieprzydatne i szkodliwe myśli automatyczne. Udało się poćwiczyć na prawdziwych problemach. Tym razem nie udało się wprowadzić wszystkich metod, co czasem się zdarza, ponieważ Warsztat tworzą interakcje z Uczestnikami. Mam jednak poczucie, że to co się działo było również bardzo ważne dla Uczestników, ponieważ pojawiło się wiele refleksji nad aktualnymi problemami, widzianymi z dodatkowej perspektywy innych, co znacząco wpływało na postrzeganie zmartwień i odbierało im moc oddziaływania. Dziękuję za niezwykłe doświadczenie radzenia sobie w "tu i teraz", za otwartość. Dziękuję również współprowadzącej, psycholog Alicji Szałkowskiej za zaangażowanie, aktywną obecność i prowadzenie. BSB
 
07.03.2015 rok. Warsztat interpersonalny - kolejne owocne spotkanie, które odbyło się w kobiecym składzie - wzbogaconym o współprowadzącą p. Alicję Szałkowską (psycholog, psychoterapeutkę poznawczo-behawioralną). Pracowałyśmy nad emocjami i relacjami  poprzez wchodzenie w budzące trochę napięcia ćwiczenia, które  wzmagały chęć analizy własnych myśli, uczuć, postaw przez co ułatwiały rozumienie siebie i innych. Panowała dobra atmosfera, sprzyjająca otwieraniu się i wzajemnej akceptacji ale również przyglądaniu się różnicom i badaniu jak one wpływają na nasz stosunek do innych. Bardzo dziękuję za uważną obecność, aktywność, otwartość. Zapraszam do kolejnych doświadczeń. BSB
 
7.02.2015 rok. Warsztat Jak przestać się martwić i zacząć żyć. Procowałyśmy w kobiecym składzie. Pomimo trudnego tematu Uczestniczki nie miały trudności z zajmowaniem się swoimi zmartwieniami. Udało się nam przepracować kilka zagadnień związanych ze zmartwieniami i problemami. Ważnymi elementami naszej pracy była analiza szkodliwych negatywnych myśli oraz błędów myślenia, które popełniamy ulegając zmartwieniu. Nie udało się nam przećwiczyć wszystkich przygotowanych ćwiczeń, jednak dyskusja i zaangażowanie były również bardzo owocne. Dziękuję Uczestniczkom za otwartość i aktywność. Beata Szulik-Bomba
 
31.01.2015 r. Warsztat dotyczący psychologicznego SAMOPOZNANIA. Nieliczny skład nie uniemożliwił efektywnej pracy. Procowaliśmy nad rozumieniem złożonej natury osobowości, wielowymiarowości naszych cech. Dziękuję za aktywne uczestnictwo i współprowadzenie. Warsztat współprowadziła psycholog Paulina Załęcka.
 
15.11.2014 r. Warsztat psychologiczny. Na spotkanie przybyły same kobiety, co sprzyjało otwartości i szczerości. Mogłyśmy się poprzyglądać relacjom pomiędzy kobietami, co ułatwiało zrozumienie podstawowych emocji jakie im towarzyszą. Udało się sporo zaobserwować, co mam nadzieję zapoczątkuje chęć do podjęcia dalszej pracy nad sobą i wzbudzi wiarę, że wprowadzanie zmian w niektórych aspektach życia może pomóc w osiągnieciu większej  satysfakcji z niego.  Dziękuję Uczestniczkom za otwartość i chęć do zagłębiania się, w czasem trudne do zaakceptowania zakamarki naszej podświadomości i do przeszłości. BSB
 
04.10.2014 r. odbył się kolejny Warsztat psychologiczny. Pracowaliśmy w mieszanym składzie z liczebną przewagą kobiet. Od początku panowała przyjazna atmosfera, co sprzyjało otwartości i chęci poznawania się. W ćwiczeniach pierwszej części Uczestnicy wzajemnie dzielili się swoimi odczuciami, spostrzeżeniami, co stopniowo budowało zaufanie, które było pomocne w dalszej części naszej pracy. Druga połowa stanowiła większe wyzwanie i obfitowała w wiele emocji, które staraliśmy się nazywać, rozumieć. Uczestnicy zmierzyli się z nowymi sytuacjami, które wymagały czasem podjęcia ryzyka wypróbowania nowych sposobów działania, które pozwoliły każdemu zaobserwować własną skuteczność i sposób odbioru przez innych po przyjęciu nowej postawy. Wiele emocji budziła obecność prowadzących będących obserwatorami w proponowanych ćwiczeniach, co wszystko razem umożliwiło Uczestnikom głębsze poznanie siebie, refleksję nad tym, co chcieliby zmienić, nad czym ewentualnie można pracować dalej.  Dziękuję za wspólne doświadczenie, zaufanie i atmosferę, która sprzyjała przyjemnej pracy. Dziękuję również za współprowadzenie Marcinowi Królowi, który wspierał mnie w tym doświadczeniu. Beata Szulik-Bomba
 
19.07.2014 r Warsztat Samopoznanie. Pracowaliśmy w niewielkim składzie. Wykonaliśmy test, omawialiśmy poszczególne typy osobowości. Wykonaliśmy ćwiczenia, które pomagały zrozumieć nasze postępowanie w kontekście wyników testu i kontaktów interpersonalnych. Dziękuję wszystkim Uczestnikom za zaufanie, otwartość i chęć doświadczania nowego. Tym, którzy po raz kolejny zdecydowali się wziąć udział w Warsztatach, dodatkowo dziękuję za potwierdzenie przydatności proponowanych  doświadczeń wyrażone kolejnym spotkaniem. Beata Szulik-Bomba
 
Grupa pracująca w terminie 30.09.2013-25.06.2014 miała charakter interpersonalno-terapeutyczny była przeznaczona dla osób dorosłych, odczuwających dyskomfort związany z jakiegoś rodzaju cierpieniem, trudnościami. Umożliwiała przepracowanie przeszłości, która dotąd utrudniała nawiązywanie trwałych, satysfakcjonujących relacji osobistych. Grupa miała charakter półotwarty, rozpoczęliśmy w składzie 6 osób, następnie dołączyły 3 osoby, które ostatecznie nie ukończyły procesu psychoterapii, co spowodowało, że pracowaliśmy do końca w składzie, który rozpoczął pracę, wzbogaceni współprowadzącą Elą Fidler. Odbyliśmy 36 dwugodzinnych sesji i pomimo zawirowań dotyczących składu grupy, dotarliśmy do końca doświadczenia, osiągając znaczące, pozytywne zmiany. Dziękuję WSZYSTKIM biorącym udział w grupie za wspólną owocną pracę. BSB
 
26.04.2014 Warsztat interpersonalny. Pracowaliśmy w niewielkim składzie - 5 Uczestników. Trzy kobiety i dwóch mężczyzn. Od samego początku było sporo otwartości, co sprzyjało pracy. W ćwiczeniach używaliśmy aparatu psychicznego, co wpływało na mnogość odczuć. Uczestnicy dzielnie wchodzili w proponowane doświadczenia - dzieląc się towarzyszącymi im odczuciami. Ujawniły się różnice i podobieństwa, które sprzyjały refleksji nad sobą w relacji, wzbogacały dotychczasowe strategie działań. Mam wrażenie, że udało się odkryć kilka nowych aspektów siebie, które mają wpływ na relacje Uczestników z innymi. Dziękuję za odwagę i chęć wchodzenia w ćwiczenia i związane z tym wspólne, bogate doświadczenie. BSB
 
01.03.2014 Warsztat interpersonalny. Tym razem było 9 Uczestników. Stopniowo w miarę poznawania się praca stawała się coraz bardziej intensywna. Uczestnicy wchodzili w kolejne ćwiczenia, jednocześnie wychodząc poza dotychczasowe doświadczenia, co stwarzało możliwości do próbowania i ustosunkowywania się do nowych postaw wobec sytuacji, osób. Ujawniały się znaczące różnice indywidualne, co nie było łatwe dla grupy, która dopiero się poznała. Były sytuacje trudne, pełne emocji ale i empatii, zrozumienia dla przeżywanych uczuć. Warsztat został przedłużony kilka minut aby podsumować intensywne, emocjonalne doświadczenie końcowe, co umożliwiło lepsze zrozumienie wpływu ujawnionych różnic indywidualnych na poczucie bezpieczeństwa w kontaktach, pozwoliło na refleksję i spokojniejsze zakończenie. Mottem tego Warsztatu można uznać sentencję którą odczytała jedna z Uczestniczek „Pozytywne strony osobowości rozwijają się, gdy człowiek stawia czoło doświadczeniom budzącym napięcie i wychodzi z nich zwycięsko”  Dziękuję Wszystkim za wspólne intensywne doświadczenie. BSB
 
15.02.2014 Warsztat Psychologiczne Samopoznanie. Kolejne spotkanie na którym omawialiśmy rysy osobowościowe, starając się poznać je poprzez ćwiczenia, prezentowane materiały, dyskusje i omówienia. Uczestniczkami były same kobiety, którym dziękuję za otwartość i zaangażowanie. BSB
 
18.01.2014 odbył się kolejny Warsztat dla osób, które chcą przestać się martwić i zacząć żyć. Ćwiczenia. Uczestniczkami było osiem kobiet. Temat zmartwień nie wpłynął na otwartość i empatię. Atmosfera sprzyjała pracy,  poznawaniu siebie i innych. Ćwiczenia umożliwiły dostęp do niektórych obszarów nieświadomych, okoliczności, które dają bezpieczeństwo z jednoczesnym sprawdzeniem, co może nas go pozbawić i jak temu przeciwdziałać. Udało się sprawdzić, jaki wpływ ma na nas obecność innych, jak sobie radzimy będąc w relacjach, co ona nam dają, jakie potrzeby uruchamiają a jakie blokują. Co nas martwi w tym zakresie. Zajmowałyśmy się analizą myśli automatycznych, które są odpowiedzialne za większość zmartwień. Formuła ćwiczeń sprawdziła się, chociaż zabrakło czasu. Mam nadzieję, że Uczestniczki przekonały się, że większość zmartwień da się pokonać lub znacznie obniżyć ich moc analizując je w szczególny sposób. Potrzeba w tym wprawy. Wierzę, że przy pomocy bliskich osób i prezentowanych metod są w stanie poradzić sobie z większością z nich. Czego życzę. Dziękuję WSZYSTKIM za niezwykle kobiece, przyjemne doświadczenie wspólnej pracy. BSB
 
7.12.2013 Warsztat Psychologiczne Samopoznanie. Warsztat odbył się mimo niesprzyjającej aury (przez Polskę przechodził huragan Xawery). Uczestnicy przybyli - była lekka ilościowa przewaga kobiet  i silna reprezentacja panów. Od początku towarzyszyła nam przyjemna atmosfera, dobra  energia i otwartość . Wykonaliśmy test, który pozwolił na zorientowanie się w dominujących cechach osobowości Uczestników, umożliwił rozeznanie w  złożoności ludzkiej natury, cechach osobowości  własnej i innych ważnych osób w otoczeniu.  Omawialiśmy typy charakterów w różnych sferach, analizowaliśmy sformułowane rady i sposoby postępowania z poszczególnymi typami charakterów.  Poznawanie  ułatwiały ćwiczenia grupowe, które ujawniły utrudniające życie schematy zachowań, które niektórzy postanowili zmienić już w czasie Warsztatu. Było niezwykle miło obserwować i towarzyszyć  w zmianach, które dokonywały się  „tu i teraz”, dzięki potencjałowi całej Grupy.  Dziękuję za zaufanie, odwagę, energię i zaciekawienie tematem samopoznania.  BSB
 
19.10.2013 Warsztat interpersonalny. Uczestnikami było 10 osób (kolejny raz większość stanowiły kobiety). Na początku poznaliśmy się, Uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i historiami, które przywiodły ich na spotkanie. Kolejny etapem były ćwiczenia i omówienia, które pozwoliły poznać i zrozumieć indywidualne sposoby komunikacji oraz potrzeby w zakresie nawiązywania relacji. Wyłoniły się podobieństwa i różnice, i one zdominowały dalszy ciąg naszej pracy. Poznaliśmy indywidualne role w jakie Uczestnicy wcielają się w zespole zadaniowym, przyglądaliśmy się strategiom pokonywania problemów, omówiliśmy je sobie. Pracowaliśmy z granicami, staraliśmy się określić, co wynika lub może wynikać z ich przekraczania. Warsztat obfitował w emocjonujące wymiany interpersonalne, które potwierdziły różnorodność naszych charakterów. Był również dla mnie bogatym doświadczeniem, skłaniającym do przemyśleń i wniosków. Bardzo dziękuję Uczestnikom za aktywną współpracę, uważność, szczerość, również za niezłomność w utrzymywaniu atmosfery sprzyjającej pracy. Beata Szulik-Bomba
 
5.10.2013 Warsztat dla osób, które chcą przestać się martwić. Było nas 12 osób, chcących zająć się zmartwieniami. Każdy przedstawił swoje... Przez pewien czas było nam trudno, aż do ćwiczenia, kiedy w parach można było zastosować prostą technikę radzenia sobie ze zmartwieniami i myślami automatycznymi.  Pojawiło się sporo dobrej energii, sprzyjającej przemyśleniom i pracy. Przy tym temacie, formuła pracy - prezentacja + ćwiczenia okazała się nieco przytłaczająca, dlatego jestem wdzięczna za otwartość, pytania, zainteresowanie i interakcje do samego końca. Wszystko to, mam nadzieję, przyczyniło się  do przekonania, że możliwe są  zmiany we własnym podejściu do zmartwień, że zmartwienia są zbędnym nawykiem, który można zastąpić innym, bardziej przydatnym dla dobrego samopoczucia. Kolejny Warsztat dotyczący tego tematu odbędzie się w formule ćwiczenia + minimum teorii :-) Dziękuję Uczestnikom za aktywne uczestnictwo, wytrwanie i wspólnie spędzony czas. Beata Szulik-Bomba
 
21.09.2013 Warsztat interpersonalny. Uczestnicy to 6 kobiet i 2 mężczyzn - którzy stworzyli zespół aktywnie wspierających się osób. Panowała atmosfera sprzyjająca poznawaniu się, wzajemnej akceptacji, współpracy - pomimo różnić zawodowych i osobowościowych Uczestników. To taki przykład jak pięknie można się różnić i czerpać właśnie z tej różnorodności. Mam wrażenie, że to spotkanie może przyczynić się do wprowadzenia w życie kilku zmian i kreatywnych pomysłów, które czekały w głowach Uczestników na realizację. Przyjemnie było towarzyszyć Wam w wymianie poglądów, doświadczeń. Dziękuję za zaufanie i chęci wchodzenia w ćwiczenia, za aktywność i zaangażowanie. Beata Szulik-Bomba
 
14.09.2013 Warsztat Jaki, jaka jestem? Samopoznanie. Było stuprocentowo kobieco. Dużo pozytywnej energii, zainteresowania tematyką. Uczestniczki aktywnie mierzyły się z niełatwymi zadaniami. Było sporo emocji, rozważań. Były też trudniejsze chwile - jak w życiu. Wszystko przebiegało w przyjaznej atmosferze, nastawionej na rozumienie, odkrywanie siebie i poznawanie. Bardzo dziękuję za autentyczność, mówienie o trudnościach "tu i teraz" co nigdy nie jest łatwe. Doceniam Waszą pracę, aktywne poszukiwanie sposobów na Samopoznanie. Mam nadzieję ze się jeszcze zobaczymy. Beata Szulik-Bomba
 
7.09.2013. Warsztat interpersonalny. Uczestnicy dopisali, wszyscy przyszli punktualnie. Tym razem była liczebna przewaga kobiet. Pracowaliśmy zgodnie z zapowiedzią nad relacjami, zwracając większą uwagę na reakcje związane z oceną. Ćwiczenie dotyczące stresu rekrutacyjnego zdominowało czasowo nasze spotkanie. Uczestnicy z zaangażowaniem wzięli w nim udział, otrzymali dużo informacji zwrotnych. Materiał został nagrany - każdy zyskał możliwość zobaczenia siebie działającego pod wpływem stresu. Panowała atmosfera sprzyjająca pracy, nawiązywania relacji. Dziękuję za obecność, chęć do angażowania się w ćwiczenia, doświadczania siebie w proponowanych ćwiczeniach. Pozdrawiam Wszystkich Uczestników i zapraszam na kolejne spotkania  - Beata Szulik-Bomba
 
24.08.2013 Za nami kolejny Warsztat interpersonalny. Tym razem Uczestniczkami były same kobiety. Było dużo pozytywnej energii, która ułatwiała przejście przez liczne ćwiczenia. Udało się nam wiele zrobić, poczuć, zrozumieć. Uczestniczki dzieliły się odczuciami w ćwiczeniach dotyczących nawiązywania relacji, bycia w nich, pojawiły się interesujące obserwacje i wnioski. Dużo pokazało również ćwiczenie dotyczące stresu rekrutacyjnego - mówiłyśmy sporo o mowie ciała i konkretnych rozwiązaniach dla każdej Uczestniczki. Bardzo dziękuję za udział, energię i zaangażowanie. Zapraszam na kolejne spotkania. Pozdrawiam Beata Szulik-Bomba
 
Warsztat SAMOPOZNANIE odbył się 10.08.2013. Uczestnicy dopisali, była równowaga płci: 4 kobiety i 4 mężczyzn. Wykonaliśmy test i sporo ćwiczeń, które pomogły poczuć omawiane typy osobowości. Atmosfera sprzyjała pracy i poznawaniu. Dziękuję za uwagę, odwagę i chęć stawiania czoła doświadczeniom budzącym pewne napięcie ;),  również za możliwość obserwacji jak wychodzicie z nich zwycięsko.  Pozdrawiam i zapraszam... Beata
 
Warsztat interpersonalny 08.06.2013 roku. Zajmowałyśmy się  indywidualnymi sposobami komunikacji w relacjach, rolami jakie pełnimy w zespole. Dzięki różnicom indywidualnym udało przećwiczyć i poczuć oddziaływanie różnych strategii zachowań, o które uczestniczki mogły uzupełnić własne style komunikacji. Ćwiczyłyśmy radzenie sobie ze stresem w sytuacji podobnej do rekrutacji. Uczestniczki wyciągnęły interesujące wnioski. Cieszę się z tego nieplanowanego "kobiecego warsztatu" (przyszły same kobiety), ponieważ od samego początku zapanowała otwartość i autentyczność, co sprowokowało rozmowy o kobiecej perspektywie życia. Oczywiście mówiłyśmy sporo o mężczyznach,  więzi, bliskości i kłopotach jakie spotykamy w  budowaniu satysfakcjonującej relacji i o sposobach radzenia sobie z nimi. Dziękuję za obecność, aktywność i wyjątkową otwartość.  Pozdrawiam Beata Szulik-Bomba
 
Warsztat interpersonalny  11.05.2013 r. - kolejne zajęcia o stosunkach międzyludzkich ;) Tym razem zajęcia były głównie praktyczne, z minimalną dawką teorii. Zajmowaliśmy się komunikacją, stresem rekrutacyjnym, rolami grupowymi. Dzięki aktywności i zaangażowaniu Uczestników udało się wiele odkryć, zobaczyć, przećwiczyć. W czasie solidnej pracy towarzyszyła nam wyjątkowa atmosfera - było nawet trochę magii...;). Dziękuję Uczestnikom za pozytywną energię i zaangażowanie. Do zobaczenia. Beata Szulik-Bomba
 
Samopoznanie - Warsztat odbył się w czwartek, 18.04.2013 Prowadziło go dwóch terapeutów. Poznaliśmy się wzajemnie i pracowaliśmy aby ułatwić sobie poznanie siebie samych. Tym razem rozwiązywaliśmy test dotyczący typów osobowości, omawialiśmy różne jego  aspekty. Przyglądaliśmy się jak pracujemy w grupie, jakie pełnimy w niej role, zastanawialiśmy się, jakie są nasze świadome i nieświadome cele. Dziękuję Uczestnikom za otwartość i aktywną obecność oraz udział w proponowanych ćwiczeniach. Beata Szulik-Bomba. Współprowadzący: psycholog, psychoterapeuta Robert Olszak.
 
Warsztat dotyczący Komunikacji interpersonalnej odbył się w sobotę 6.04.2013 już w nowej siedzibie, na ul. Prostej 2/14. Było mi miło gościć liczną grupę uczestników. Pracowaliśmy intensywnie, wykonując ćwiczenia w parach i grupowe, co dało szansę Uczestnikom aby poprzyglądać się swoim osobistym systemom komunikacyjnym, pobadać na czym polegają ewentualne bariery. Dziękuję za aktywną obecność, zaangażowanie, otwartość i udział w proponowanych ćwiczeniach. Beata Szulik-Bomba
 
Co z tym stresem? - czyli jak sobie radzić i nie dać pokonać się nerwom? Pierwszy warsztat dotyczył stresu i odbył się 31.01.2013 r. Dziękuję Uczestnikom za aktywną obecność, zainteresowanie i utrzymanie uwagi do końca pracy. Bardzo się cieszę, że towarzyszyła nam przyjazna atmosfera, pomimo omawiania dość trudnych zagadnień. Beata Szulik-Bomba