Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY
CENNIK 2023
KONTAKT
Praca ON-LINE - kilka porad
O PSYCHOTERAPII
ZASADY TERAPII
CZĘSTE PYTANIA
CZĘSTE PYTANIA


Co to oznacza, że terapeuta pracuje psychodynamicznie lub w podejściu psychodynamicznym?

Podejście psychodynamiczne oznacza, że terapeuta prowadząc terapię korzysta z teorii psychdynamicznych. Podejście to opiera się na założeniu, że w naszym umyśle działają siły mentalne pozostające w konflikcie, które działają na różnych poziomach świadomości i niektóre są całkiem nieuświadomione. Konflikt między tymi siłami generuje myśli, uczucia i zachowania, które często stanowią objawy, z którym osoby zgłaszają się do terapii. Praca terapeutyczna polega na uświadomienie tych nieświadomych treści i przepracowaniu konfliktów. 

Terapeuci w naszym ośrodku pracują głównie psychodynamicznie, choć czasem integrujemy inne podejścia. Przykładowo czasem stosujemy elementy terapii poznawczo-behawioralnej, która zakłada, że myśli generują emocje i zachowania, co za tym idzie, zmieniając  wyuczony sposób myślenia (tzw. myśli automatyczne) można leczyć zaburzenia emocjonalne. 

Jak psychoterapia pomaga w przypadku urazów fizycznych, chorób somatycznych? 

Psychoterapia pomaga w przypadku urazów fizycznych i chorób somatycznych. Jest to związane z leczeniem ich typowych konsekwencji, czyli lęku, depresji oraz reakcji stresowych, które pogarszają jakość życia i potęgują negatywne oddziaływanie urazów i chorób. W czasie terapii osoba uświadamia sobie własne konflikty wewnętrzne, które w życiu codziennym ujawniają się pod postacią różnych objawów somatycznych - dolegliwości. Przepracowanie ich w trakcie terapii powoduje ustąpienie wielu z nich.

Czy jeśli ktoś chodzi na psychoterapię oznacza, że jest chory psychicznie?


Nie. W potocznym tego znaczeniu w większości osoby korzystające z psychoterapii nie są chorymi psychicznie. Przychodzą na terapię bo z czymś sobie nie radzą, przeżywają trudności, denerwują się, cierpią, czegoś się obawiają. Potrzebują to racjonalnie zobaczyć, zrozumieć, doświadczyć, zmienić. Czasem towarzyszą temu objawy, które występują w klasyfikacji chorób np. ktoś jest wyjątkowo pochłonięty wyjaśnieniami jakiś wydarzeń, co nie świadczy o paranoicznym zaburzeniu osobowości, choć jest jednym z jego objawów. Mówimy wtedy o rysie paranoicznym takiej osoby. O chorobach psychicznych świadczą zespoły objawów, występujące jednocześnie przez określony czas. W przypadku zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania adekwatną formą pomocy jest zwykle psychoterapia połączona z farmakologią.
Poniżej link do obowiązującej w Polsce Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD10 lub PDF

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl