Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
COACHING
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY, WARSZTATY
CENNIK 2022
KONTAKT
COACHING

 

Praca coachingowa

Pczątkiem procesu jest spotkanie wstępne. W czasie tej rozmowy bada się i doprecyzowuje potrzeby i oczekiwania klienta a zarazem przedstawienia możliwości coachingu oraz formułę pracy coachingowej. 
Ta formuła to cykl spotkań, na który składają się około półtoragodzinne sesje, odbywające się zazwyczaj co 2-3 tygodnie. W naszym ośrodku coaching prowadzi mgr Dorota Bieńkowska

Coaching to badanie sensu własnych zamierzeń, analiza aspektów wspierajacych i hamujących nasze działania, myślenie o możliwosciach, które oferuje sytuacja i o tym co jest w tobie - coaching prowadzi do działania.
Nasza oferta jest skierowana do osób młodych, szukających swojej drogi, życiowego celu. Pracujemy również dla rodzin i osób dorosłych, które szukają rozwiązań w biznesie, w życiu zawodowym i prywatnym, w relacjach interpersonalnych. Wykorzystujemy dostępne narzędzia psychoenegroterapii,  psychologii, edukacji, kreatywnego myślenia, komunikowania się, które wspierają uwolnienie się od problemów. Spotkania w ramach coachingu wykorzystują rozmowę jako kanał służący do porozumienia, jednak istotą są przede wszystkim instrukcje, ćwiczenia, „eksperymenty”, działania i zadania współtworzone i omawiane z klientem, które pomagają mu w praktyczny sposób wprowadzać zmiany w życiu i pracy.

Coaching rozumiany w taki sposób wymaga od prowadzącej go osoby odpowiedniego i wszechstronnego przygotowania. Wykorzystujemy techniki motywacyjne, techniki uruchamiające regenerację organizmu, techniki odwołujących się do wolności mentalnej i emocjonalnej.

Zasady pracy coacha pozostają takie same, niezależnie od rodzaju coachingu. Poszczególne rodzaje coachingu różnią się natomiast narzędziami i metodami dobieranymi ze względu na ich specyfikę. Oferujemy następujące typy coachingu:

  • Coaching zawodowy Dotyczy rozwoju zawodowego na danym stanowisku pracy, wsparcia w realizacji szczególnych wyzwań zawodowych lub bieżących zadań. Pomaga wytrenować niezbędne umiejętności, zmienić przekonania i postawy, które są niezbędne do dalszego rozwoju kariery. 
  • Coaching zespołu  Dotyczy rozwoju potencjału uczestników, prowadzony jest w formie pracy zespołowej. Wykorzystywany tu jest potencjał członków zespołu i ich doświadczenia. Służy lepszej realizacji zadań w zespole, radzeniu sobie z trudną, konfliktową sytuacją, wsparciu przy konkretnym projekcie czy przeprowadzaniu zmian w firmie.
  • Coaching życiowy, osobisty (life coaching) Dotyczy osobistej sfery życia klienta. Koncentruje się na poprawie funkcjonowania w życiu codziennym, rozwoju osobistym. Celem może być wzbogacenie umiejętności w relacjach, przejście do nowego etapu w życiu, w związku z nową rolą (np. rodzicielstwo, zmiana zainteresowań zawodowych).
 

 


PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
COACHING
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY, WARSZTATY
CENNIK 2022
KONTAKT