CENTRUM "PROSTA" PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA WARSZAWA* LECZENIE NERWICY


O PSYCHOTERAPII
ZASADY TERAPII
CZĘSTE PYTANIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl
 
Konsultacja jest to pierwsze 50-minutowe spotkanie z terapeutą, poprzedzające właściwą pracę psychoterapeutyczną. Konsultacja służy wstępnemu, wzajemnemu poznaniu się. Terapeuta orientuje się w naturze kłopotów/problemów z jakimi osoba przychodzi, w razie potrzeby pomaga w sformułowaniu realnego do osiągnięcia celu terapii. Osoba zgłaszająca się ma okazję przygotować się do terapii, podjąć decyzję, czy chce pracować dalej. Zwykle po konsultacji (czasem odbywają się 2 lub 3 spotkania konsultacyjne) terapeuta proponuje odpowiednią formę terapii lub pomocy. Odbycie konsultacji nie obliguje pacjenta do podjęcia terapii. Terapetua również podejmuje decyzję, czy będzie w stanie pomóc, czy dla dobra osoby zgłaszającej się nie powinien skierować jej do innego specjalisty lub zaproponować innej formę pomocy np. terapię grupową.

 

Psychoterapia indywidualna-krótkoterminowa jest proponowana gdy osoba zgłaszająca się przeżywa jakiegoś rodzaju  trudności, np. z powodu nerwicy, depresji, gdy towarzyszy jej lęk lub poczucie chaosu, pustki, zalegającego smutku, gdy jest rozczarowania sobą lub otoczeniem, przy braku motywacji do działania, gdy ma problemy związane z realizacją celów osobistych lub zawodowych; przy podejmowaniu ciężkich decyzji, w sytuacjach kryzysowych. Terapia pomaga odzyskać rownowagę, pozbyć się tzw. kompleksów, zrozumieć siebie, swoje myśli, emocje, zachowania, wprowadzić zmiany, które mają wpływ na poczucie mocy, lepsze samopoczucie, akceptację siebie i innych.  Ta forma terapii trwa zwykle do 30 sesji i ma z góry ustaloną ilość spotkań. Sesje psychoterapii trawją 50 minut, odbywają się ze stałą częstotliwością, zwykle jeden raz w tygodniu, zawsze z tym samym terapeutą. Po zakończeniu tej formy psychoterapii, możliwa jest kolejna jej edycja. Wówczas ustalany jest nowy cel pracy i okres trwania.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa - jest nastawiona na osiągnięcie trwałych zmian charakteru oraz funkcjonowania, poprzez pogłębianie świadomości samego siebie, rozumienie swoich myśli, emocji, zachowań, relacji. Nie ma określonego terminu zakończenia – terapia trwa do momentu osiągnięcia wyznaczonego celu terapii. Sesje terapii długoterminowej trwają 50-minut, odbywają się ze stałą częstotliwością, jeden lub dwa razy w tygodniu, zawsze z tym samym terapeutą.
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNAPSYCHOTERAPIA GRUPOWATERAPIA PARWARSZTATYZESPÓŁARTYKUŁY, PORADYCENNIK 2017KONTAKT TEL. 504-085-643