Ψ PROSTA PSYCHOTERAPIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
PSYCHOTERAPIA GRUPOWA
ZESPÓŁ
ARTYKUŁY
CENNIK 2023
KONTAKT
Praca ON-LINE - kilka porad
O PSYCHOTERAPII
ZASADY TERAPII
CZĘSTE PYTANIA
PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA
Beata Szulik-Bomba - ZnanyLekarz.pl
PRACUJEMY ZARÓWNO W GABINETACH, JAK  I ON-LINE 
 
Konsultacja to pierwsze 50-minutowe spotkanie zapoznawcze z terapeutą, poprzedzające właściwą pracę psychoterapeutyczną. W czasie konsultacji terapeuta słucha zgłoszenia, zadaje pytania tak, aby jak najlepiej zorientować w naturze kłopotów/problemów z jakimi osoba się zgłasza. Zanim terapeuta zaproponuje odpowiednią formę terapii odbywają się dwa lub trzy spotkania konsultacyjne. Gdy osoba zgłaszająca się zdecyduje się na terapię indywidualną omawiane są jej cele i jej długość, przekazujemy również niezbędną wiedzę na temat pracy psychoterapeutycznej. Odbycie konsultacji nie obliguje do podjęcia terapii. Jest to czas decyzji dla obu stron. Zadaniem terapeuty jest zaproponowanie najbardziej adekwatnej formy pomocy, co czasem wiąże się z pokierowaniem do innego specjalisty lub zaleceniem innej terapii np. grupowej lub par.

Psychoterapia indywidualna-krótkoterminowa jest proponowana, gdy osoba zgłaszająca się przeżywa jakiegoś rodzaju  trudności, np. z powodu nerwicy, depresji, gdy towarzyszy jej lęk lub poczucie chaosu, pustki, zalegającego smutku, gdy jest rozczarowania sobą lub otoczeniem, przy braku motywacji do działania, gdy ma problemy związane z realizacją celów osobistych lub zawodowych; przy podejmowaniu ciężkich decyzji, w sytuacjach kryzysowych. Terapia pomaga odzyskać rownowagę, pozbyć się tzw. kompleksów, zrozumieć swoje życie psychiczne, rozróżniać myśli od emocji, poznawać funkcje własnych zachowań,   aby wprowadzić zmiany, które mają wpływ na poczucie mocy, sprawczości, na lepsze samopoczucie, akceptację siebie i innych.  Ta forma terapii ma z góry ustaloną ilość spotkań i trwa zwykle do 30 sesji. Sesje psychoterapii trawją 50 minut, odbywają się ze stałą częstotliwością, zwykle jeden raz w tygodniu, zawsze z tym samym terapeutą. Po zakończeniu tej formy psychoterapii, możliwa jest kolejna jej edycja. Wówczas ustalany jest nowy cel pracy i okres trwania.

Psychoterapia indywidualna długoterminowa - jest nastawiona na osiągnięcie trwałych zmian charakteru oraz funkcjonowania, poprzez pogłębianie świadomości siebie, rozumienie swoich myśli, emocji, zachowań, relacji. Nie ma określonego terminu zakończenia – terapia trwa do momentu osiągnięcia wyznaczonego celu terapii. Sesje terapii długoterminowej trwają 50-minut, odbywają się ze stałą częstotliwością, jeden lub dwa razy w tygodniu, zawsze z tym samym terapeutą.